Nieruchomości komercyjne – platformy crowdfundingowe

Popularną w ostatnim czasie alternatywą dla inwestycji w mieszkania przeznaczone na wynajem jest inwestowanie w nieruchomości komercyjne. Oznacza to zakup nieruchomości która z założenia ma przynosić dochody w dłużej perspektywie czasu.

Nieruchomości komercyjne – crowdfunding

Samodzielny wybór odpowiedniej nieruchomości komercyjnej wymaga wiedzy z zakresu rynku nieruchomości i dużego doświadczenia. Podczas planowania lokowania kapitału w Nieruchomości komercyjne należy bowiem brać pod uwagę wiele czynników mających wpływ na wysokość możliwego do uzyskania dochodu, pewności jego uzyskiwania oraz możliwego ryzyka niepowodzenia inwestycji. W przypadku nieruchomości komercyjnej z najemcą, może to być na przykład jego wypłacalność. Ponadto pojedynczy inwestor musi posiadać odpowiedni kapitał pochodzący ze źródeł własnych lub kredytu. W przypadku grupy inwestorów ich potencjał finansowy wzrasta, przy jednoczesnym obniżeniu się ryzyka niepowiedzenia inwestycji.

Nieruchomości komercyjne – inwestycje przez platformy crowdfundingowe

Mimo zmniejszenia potencjalnego ryzyka niepowodzenia inwestycji w związku z większą liczbą inwestorów, w przypadku braku specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia nadal jest ono wysokie. Optymalnym rozwiązaniem zdecydowanie je obniżającym jest korzystanie przez inwestorów z platformom crowdfundingowych. Oznacza to możliwość inwestowania w sprawdzone, pewne i gwarantujące w miarę bezpieczny zysk nieruchomości komercyjne.

Platformy crowdfundingowe – od inwestora do dewelopera

Celem działań platform crowdfundingowych jest nawiązanie połączenia między inwestorem dysponującym określonym kapitałem a firmą deweloperską poszukującą kapitału niezbędnego w celu realizacji inwestycji. Przekazanie środków przez inwestora wiąże się z jego przejęciem w udziałowca oraz domaganiem się zysku określonego w umowie. Co ważne istotne etapy inwestowania potwierdzane są notarialnie.

Nieruchomości komercyjne – możliwość monitorowania

Dzięki platformie crowdfundingowej możliwe jest stałe śledzenie przez inwestora postępu inwestycji oraz związanych z nią działań.

Post Author: admin