Akt notarialny – podstawowe informacje

Pomimo tego, że niemal każdy z nas słyszał o akcie notarialnym, to niestety niewielu z nas miało okazje spotkać się z nim w praktyce. Co prawda w polskim prawie zaledwie kilka typów umów wymaga formy aktu notarialnego do zachowania poprawności zawarcia danej umowy, to jednak jest to forma niezwykle istotna dowodowo. Co trzeba wiedzieć?

Akt notarialny jest szczególną formą dokumentu, której w procesie sądowym nadaje się większego waloru niż umowie sporządzonej w formie pisemnej czy nawet udowodnionej świadkami. Dysponując aktem notarialnym stwierdzającym konkretne prawa i obowiązki znacznie prościej jesteśmy je w stanie udowodnić – wystarczy pokazać akt notarialny. Z zawodem notariusza związana jest wiara w prawdziwość i rzetelność spisywanych oświadczeń.

Kiedy są wymagane akty notarialne?

Z aktem notarialnym najczęściej spotkamy się w codziennym życiu w przypadku zakupów nieruchomości oraz jakichkolwiek zmian w prawie własności dotyczących właśnie nieruchomości. Niezachowanie formy aktu notarialnego jest tam obwarowane rygorem nieważności danej umowy i czynności prawnej – prawo własności nie przechodzi na inną osobę.

Co w akcie notarialnym?

Co jednak powinno się znaleźć w każdym akcie notarialnym? Pomimo tego, że akt notarialny sporządzany jest przez profesjonalistę, który powinien zawrzeć wszystkie niezbędne elementy stanowiące akt notarialny, to powinien on zawierać między innymi wyraźne oznaczenie stron składających oświadczenia, dokładny czas i miejsce ich złożenia, czy nawet podpis osób biorących wyłącznie bierny udział w czynności tworzenia aktu notarialnego oraz pieczęć z godłem państwowym.

Ile trwa sporządzenie aktu notarialnego i ile kosztuje?

Wbrew pozorom na tak postawione pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż wszystko zależy tutaj od złożoności składanych przez strony oświadczeń. Nawet sporządzenie standardowej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym może trwać kilka godzin, gdyż zarówno strony, jak i sama nieruchomość muszą być wyraźnie i dokładnie opisane przez notariusza w akcie notarialnym – nie wystarczy tutaj samo odniesienie i odesłanie do numeru księgi wieczystej danej nieruchomości. Koszty sporządzenia aktu notarialnego zależy również od złożoności danego aktu oraz stawek ze stosownego rozporządzenia.

Podsumowując, warto pamiętać o takiej formie sporządzania umów i składania oświadczeń woli, jak akty notarialne. Jeżeli nie mamy pewności, czy do danej czynności prawnej wymagana jest forma aktu notarialnego, warto zasięgnąć w tym względzie porady prawnej, np. bezpośrednio u notariusza.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.

Post Author: admin