Bezpieczna segregacja, przechowywanie i utylizacja odpadów medycznych

Odpady medyczne mogą stwarzać zagrożenie, dlatego wymagają one właściwego postępowania. W jaki sposób powinno odbywać się prawidłowe segregowanie, przechowywanie oraz utylizacja odpadów medycznych?

Postępowanie z odpadami medycznymi według przepisów prawa

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie związane z odpadami medycznymi jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (DzU z 2017 r. poz. 1975).

Przepisy te określają szczegółowe zasady segregowania odpadów medycznych, do czego związane są placówki, które zajmują się ich wytwarzaniem, w tym gabinety medyczne, przychodnie, szpitale, również gabinety weterynaryjne.

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów może skutkować w nałożeniu poważnych kar na producenta odpadów.

Przechowywanie odpadów medycznych – pojemniki i worki

Odpady medyczne muszą być odpowiednio przechowywane, aby nie stanowiły one zagrożenia dla osób postronnych, a także dla środowiska naturalnego. Bardzo często zawierają one wiele szkodliwych substancji, w tym patogeny chorobotwórcze, które mogą powodować infekcje, skażenia.

Do przechowywania ostrych elementów, w tym igieł, wykorzystuje się jednorazowe pojemniki odporne na przekłucia. Na pozostałe przedmioty stosuje się worki. Opakowania te posiadają różne kolory w zależności od ich przeznaczenia.

Pojemniki i worki w kolorze czerwonym to najbardziej niebezpieczne odpady, na przykład części ciała, odpady zwierające drobnoustroje, pojemniki na krew. Kolor żółty oznacza odpady mniej niebezpieczne, w tym chemikalia, leki cytotoksyczne i cytostatyczne. Pojemniki i worki niebieskie, czarne lub zielone stosowane są na inne odpady medyczne, na przykład narzędzia zabiegowe, ubrania jednorazowe, pozostałe leki.

Placówka musi posiadać umowę z firmą odbierającą odpady medyczne

Aby placówka medyczna lub weterynaryjna mogła spełniać wymogi powyższego Rozporządzenia, powinna ona posiadać umowę podpisaną z firmą zajmującą się odbiorem i utylizacją odpadów medycznych.

Firmy działające w tej branży mogą zapewnić swoim klientom kompleksową obsługę, która obejmuje dostarczenie odpowiednich pojemników i worków na odpady medyczne oraz ich systematyczny odbiór. Zadaniem firmy jest też właściwa utylizacja odpadów medycznych w zakładzie własnym lub w innym zakładzie, który przeznaczony jest do takiej utylizacji.

Dzięki przestrzeganiu zasad segregowania, przechowywania i utylizacji odpadów medycznych można więc zredukować związane z nim niebezpieczeństwo.

Post Author: admin