Due diligence a relacje interpersonalne w przedsiębiorstwie

Choć audyt dotyczący kwestii finansowych czy prawnych nie pozostawia na ogół zbyt wielu wątpliwości, analiza przedsiębiorstwa pod kątem stosunków między pracownikami to nie zawsze jasna koncepcja. Na czym polega takie badanie i co obejmuje?

Aspekty psychologiczne due diligence

W kręgu zainteresowań potencjalnego inwestora nie leżą wyłącznie konkretne dokumenty czy obliczenia, za pomocą których można nakreślić przyszłość rynkową firmy. Rozwój danego projektu zależy w równej mierze od kompetencji pracujących nad nim ludzi, a także panujących między nimi relacji.

Na osiągnięcia zespołu ma także niebagatelny wpływ osoba lidera, od którego skuteczności niejednokrotnie zależy powodzenie danego przedsięwzięcia. Dobry lider jest w stanie wzbudzić w swoim zespole proaktywne, kreatywne dążenia, które pozwolą firmie bez przeszkód podążać w kierunku, który sobie wyznaczyła.

Podstawy dla analizy psychologicznej i społecznej

Informacje uzyskiwane w toku procesu due diligence nie pochodzą bynajmniej z jednego źródła. W przypadku analizy aspektów psychologicznych funkcjonowania firmy w pierwszej kolejności pod lupą znajdują się informacje techniczne dotyczące pracowników, jak ich CV, referencje czy listy projektów, przy których działali.

Dłuższej i bardziej złożonej obserwacji wymaga natomiast wnioskowanie o relacjach w firmie z kontekstu, w jakim one zachodzą. By było to możliwe, analitycy przeprowadzają wywiady indywidualne z pracownikami, a także spędzają pewien czas na uczestniczeniu w ich pracy. Dzięki temu są w stanie wychwycić wszelkie nieprawidłowości, nawet jeśli nie zostały one wprost zasygnalizowane.

Pod jakimi względami oceniany jest zespół?

Przyglądając się pracy zespołu w firmie pod kątem due diligence, analitycy stawiają sobie szereg pytań, od odpowiedzi na które będą zależały ich wnioski i ewentualne zalecenia. Pod uwagę brane jest tutaj zarówno indywidualne doświadczenie czy osiągnięcia członków zespołu, jak i poziom komunikacji, dzięki któremu realizowane są zadania wspólne.

Niezwykle ważnym aspektem due diligence w kontekście psychologicznym będzie tutaj przede wszystkim zaufanie, jakim darzą się wzajemnie pracownicy i jakie odczuwają w stosunku do zarządu czy właściciela firmy. Niski poziom zaufania stanowi przeszkodę na drodze do zaangażowania się w pracę, a także działa demotywująco, co może ujemnie przełożyć się na prognozę dla przedsiębiorstwa.

Post Author: admin