Fuzja firm – podstawowe rodzaje

Fuzja firm – wbrew obiegowej opinii – nie jest tym samym co przejęcie. Do tego drugiego dochodzi, kiedy jedno przedsiębiorstwo po prostu wykupuje cały majątek drugiego, wraz ze wszelkimi, związanymi z tym prawami. Fuzja jest czymś diametralnie innym. W tym przypadku dwie spółki łączą się, tworząc coś zupełnie nowego.

Fuzja pozioma

Na początku warto wyjaśnić nieco więcej na temat ogólnych zasad rządzących fuzjami firm. Istotną informacją jest to, że fuzja może być dokonana tylko i wyłącznie pomiędzy spółkami podlegającymi prawu handlowymi. Fuzja może dotyczyć dwóch, lub większej ilości spółek. W przypadku, gdy fuzje firm stają się faktem, przestają one istnieć jako osobne byty. Cały majątek firm zostaje przeniesiony na nową spółkę.

Fuzja firm tego rodzaju ma miejsce wtedy jeżeli dwie firmy działające w tej samej branży i na takim samym poziomie (zajmujące taką samą pozycję w łańcuchu od producenta do klienta) łączą swoje siły. Najczęstszym powodem jest tu wzmocnienie pozycji na rynku, czy też zwiększenie kapitału przedsiębiorstwa i stworzenie nowych rozwiązań technologicznych.

Fuzja pionowa

Fuzje firm nie muszą zachodzić pomiędzy firmami działającymi na takim samym poziomie. Czasami dochodzi do sytuacji, w której na fuzję decydują się spółki działające w tym samym sektorze, ale na różnych poziomach. Może to być na przykład spółka handlowa i producent danego dobra.

Powstająca w ten sposób nowa spółka osiąga w ten sposób wiele korzyści. Przede wszystkim znacznie ograniczone zostają całkowite koszty działalności. Bardzo dużą i ważną korzyścią jest również możliwość uzyskania zwiększonej kontroli nad większą częścią procesu. W ten sposób na przykład spółka może kontrolować zarówno produkcję, jak i dystrybucję danego towaru.

Fuzja konglomeratowa

Fuzja firm tego rodzaju ma miejsce wtedy, kiedy swoje siły łączą spółki działające w zupełnie odrębnych sektorach. Na pierwszy rzut oka takie działanie może się wydawać niezrozumiałe, ale ma ono bardzo dużo sensu.

Najbardziej istotną korzyścią, jaką odnosi nowe przedsiębiorstwo jest dywersyfikacja działalności. Oznacza to zwiększenie różnorodności obszarów działania i znaczne bezpieczeństwo na coraz mniej stabilnych rynkach. Fuzje tego rodzaju pozwalają na nieprzerwany zysk przedsiębiorstwa nawet w sytuacji poważnego kryzysu w jednym z sektorów.

Post Author: admin