Jak wygląda fuzja firm od podszewki?

Połączenie firm jest popularną praktyką, nie tylko na polskim, ale także światowym rynku gospodarczym. Fuzje firm to nic innego, jak działanie polegające na tym, że większe przedsiębiorstwa, o stabilnej pozycji wchłaniają te mniejsze, łącząc się w jeden nowy podmiot. Cała procedura nie jest skomplikowana, ale składa się z kilku etapów, które są konieczne, aby cały proces przebiegał zgodnie z prawem i był jak najmniej uciążliwy dla każdej ze stron.

Pierwszy etap to zapowiedź fuzji

Pierwszym krokiem do połączenia dwóch lub kilku firm jest zapowiedź tego wydarzenia. Fuzje firm to ważne wydarzenie na rynku gospodarczym, dlatego też już informacja o tym, że ma nastąpić połączenie dwóch lub więcej przedsiębiorstw, niesie ze sobą szereg konsekwencji. Efekty widać przede wszystkim na giełdzie – w znaczący sposób zmieniają się notowania firm. W przypadku, gdy fuzja dotyczy spółek, praktyka pokazuje, że ich akcje zaczynają wzrastać.

Przed podaniem do publicznej wiadomości o zamiarze połączenia firm zarząd każdej z nich jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy zasadności takiego działania. Istotne jest określenie tzw. efekt synergii, który oznacza korzyści finansowe strategiczne itp. Obszary te są elementem analizy SWAT, która obejmuje także ewentualne koszty i stopień ryzyka, jakie niesie ze sobą fuzja. Kluczowe na etapie wstępnym jest także zlecenie zewnętrznej firmie kompleksowej oceny firm, które mają wziąć udział w fuzji. Ocenie podlegają aspekty organizacyjne, ekonomiczne i prawne.

Przy fuzji firm każdy etap ma znaczenie

Fuzje firm to proces, który jak wspomniano, przeprowadzany jest etapowo. Po zapowiedzi zamierzenia połączenia lub równolegle z nim dochodzi do przygotowania całego procesu. Przygotowywany jest plan obejmujący strategie i cele, jakie ma nieść ze sobą fuzja. Kolejny krok to negocjacje, w których zazwyczaj uczestniczy mediator z zewnątrz. Etap ten będzie obejmował m.in. wycenę, możliwości pozyskania kapitału, wyboru sposobu płatności za poszczególne transakcje itp. Etap końcowy to moment integracji, gdzie połączone przedsiębiorstwa muszą odnaleźć się w nowej sytuacji we wszystkich obszarach. W tym momencie po wstępnej ewaluacji przychodzi moment wdrażania powziętych planów w życie, jak i późniejsza ich weryfikacja.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Post Author: admin