Mapowanie procesów biznesowych w Bizagi Modeler

Coraz szybciej zmieniający się świat ma wpływ nie tylko na nasze życie, ale również na to jak kształtują się struktury w firmach. By nadążyć za tempem zmian firmy coraz częściej odchodzą od tradycyjnych, sztywnych i zarządzanych centralnie procesów. Przy takiej organizacji trzeba wiedzieć jak te procesy przebiegają i temu służy mapowanie procesów.

Czym jest mapowanie procesów?

Większość kluczowych procesów w firmie składa się w wielu kroków. Zwykle poszczególne etapy odbywają się w różnych działach i różne osoby są za nie odpowiedzialne. Mapowanie procesu to graficzne przedstawienie wszystkich kroków, poziomów odpowiedzialności, oraz zależności pomiędzy wykonawcami procesu.

Dobrze wykonane mapowanie powinno być transparentne i dokładnie odzwierciedlać wszystkie zależności. Celem mapowania procesów zwykle nie jest samo zebranie informacji o poszczególnych etapach. Takie mapowanie jest zwykle pierwszym krokiem do optymalizacji procesów.

Narzędzia do mapowania procesów

Mapowanie procesów może odbywać się w bardzo wielu narzędziach. Najprostszym sposobem jest spisanie wszystkich kroków, jednak dużo wygodniej analizuje się informacje zawartą w formie graficznej.Właśnie dlatego najczęściej stosuje się graficzne metody mapowania, a do najpopularniejszych należy notacja BPMN czyli Business Process Model and Notation. Taki rodzaj notacji wykorzystywany jest przez wiele programów komputerowych zbierających informacje o procesach, wśród których warto wymienić chociażby Bizagi modeler.

Dlaczego warto postawić na Bizagi Modeler?

Bizagi Modeler to kompleksowe narzędzie do tworzenia map procesów, można w nim tworzyć rozbudowane grafiki w opisane powyżej popularnej notacji BPNM, dostępne w uproszczonej wersji darmowej i szerszej, płatnej.

Całkiem sporo można zrobić już w darmowej wersji Bizagi Modeler. Na tej wersji może pracować tylko jeden użytkownik, i ma ona ograniczone repozytorium, ale na początek i w mniejszych firmach często bywa wystarczająco. Zwłaszcza, że stworzone w niej mapy można drukować i przesyłać do innych programów. Wersja płatna oprócz większego repozytorium umożliwia też pracę nad tą samą mapą przez kilka osób (komputerów) jednocześnie, i ma kilka dodatkowych funkcjonalności.

Post Author: admin