Obsługa prawna spółek – jak wybierać kancelarię prawną?

Wiele spółek korzysta z usług różnych kancelarii prawnych, wybierając je w zależności od sprawy, jaką właśnie prowadzą. Na rynku działają także kancelarie, dla których obsługa prawna spółek stanowi główny cel działalności. Jakie kryteria są istotne przy wyborze kancelarii, która ma obsługiwać daną spółkę?

Na początek rejestracja

Niektóre kancelarie specjalizują się w obsłudze spółek na etapie ich tworzenia. Takie kancelarie są w stanie doradzić odpowiednią organizację prawną spółki, przygotują również wszystkie dokumenty, które są konieczne, aby dokonać rejestracji spółki.

Niestety, rejestracja spółki trwa kilka tygodni, a niektórzy przedsiębiorcy nie mogą tyle czekać. Stąd pojawiła się potrzeba, aby kancelarie operowały gotowymi, to znaczy zarejestrowanymi, spółkami, które można kupić. W tym przypadku proces zmiany właścicieli trwa kilka dni. Taki termin jest optymalny w przypadku przedsiębiorców, którzy starają się o środki unijne.

Specjalizacja bywa dobra

Spółki najczęściej sięgają po usługi kancelarii, które specjalizują się w obsłudze wybranych gałęzi gospodarki. Prawnik, który biegle zna prawo własności intelektualnej czy prawo karne skarbowe jest specjalistą w wąskiej dziedzinie, zatem jego usługi, choć droższe niż usługi prawnika o uniwersalnej wiedzy prawniczej, będzie lepsza dla spółki, poszukującej konkretnych rozwiązań prawnych.

Wspomniana specjalizacja jest konieczna w przypadku prowadzenia konkretnych spraw, prowadzonych głównie jako sprawy sądowe. Część spółek może oczekiwać także pomocy w zakresie obrotu papierami wartościowymi, emitowanymi przez spółkę, czy przy obrocie wierzytelnościami. Oczywiście wymienione dziedziny nie wyczerpują możliwości prawnego wsparcia, jaką mogą oferować kancelarie prawne.

Uniwersalność przede wszystkim

Obsługa prawna spółek najczęściej jest potrzeba w różnych aspektach funkcjonowania spółki, stąd też konieczność wybrania kancelarii o uniwersalnej gamie wsparcia prawnego. Taka kancelaria pomaga spółce na etapie rejestracji, ale również wspierają spółkę pod względem formalno-prawnym na każdym etapie restrukturyzacji czy zmian własnościowych.

Pomoc prawników może być konieczna także przy reprezentowaniu interesów spółki w sądach, głównie w ramach prowadzonych spraw w sądach cywilnych i sądach pracy. Reprezentacja może obejmować także prowadzenie korespondencji z organami skarbowymi.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

Post Author: admin