Outsourcing księgowości czyli pomoc z zewnątrz

Słyszeliście czym jest outsourcing księgowości? Otóż jest to przekazanie obsługi księgowej zewnętrznemu podmiotowi. Z tego typu księgowości najczęściej korzystają firmy, które zajmują się doradztwem: informatycznym, prawnym lub podatkowy. Outsourcing księgowości ma mnóstwo zalet, które zostaną przedstawione w poniższym tekście.

Podział ryzyka oraz jego znaczne zmniejszenie

Outsourcing księgowości jest sposobem ubezpieczenia się od ryzyka błędów księgowych. Dlaczego? Ponieważ wynajęta firma skupieni się na kluczowych sprawach danego przedsiębiorstwa. To sprawia, że zdecydowanie skraca się czas reakcji na zaistniałe sytuacje finansowe i jest możliwość szybkiego reagowania na zmiany. To sprawia, że zwiększa się również poczucie bezpieczeństwa.

Należy zaznaczyć fakt, że dostawca usług przejmuje ryzyko niewystarczającej jakości realizowanej przez siebie funkcji, poprzez ponoszenie konsekwencji finansowych za niezgodności z przepisami prawa, czy nieterminowość. Wiadomo, że przepisy prawne często się zmieniają i trzeba być na bieżąco. Również na bezpieczeństwo klientów pozytywnie wpływa posiadana przez dostawcę usług polisa OC.

Możliwość skoncentrowania się na podstawowym kierunku działalności organizacji

Firma outsourcingowa zarządza na bieżąco realizacją zadań księgowych, aktywnie śledzi zmiany w przepisach, nadzoruje obiegi dokumentów, aktualizuje oprogramowanie i dba o rozwój merytoryczny swoich pracowników stosownie do zmieniających się przepisów prawa i wymagań klienta. Sprawą kluczową jest znalezienie odpowiedzialnego i wykwalifikowanego zleceniobiorcy, który rzetelnie wywiąże się ze swoich obowiązków. Nie bez znaczenia może być też brak zaufania do osoby, która miałaby poprowadzić wybrane sprawy przedsiębiorcy i której należy powierzyć problemy i tajemnice firmy.

Podmiot zewnętrzny powinien przy tym gwarantować wysoką jakość świadczonych usług. Obiektywnym potwierdzeniem kwalifikacji, ale także warunkiem świadczenia usług jest tytuł doradcy podatkowego lub uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Bardzo duża oszczędność czasu

Warto zaznaczyć, że zewnętrzna firma księgowa jest do pełnej dyspozycji klienta i służy profesjonalną pomocą w dziedzinie finansów i księgowości z wykorzystaniem wiedzy merytorycznej, kompetencji oraz doświadczenia.

Bardzo ważne jest również to, że przedsiębiorca nie musi angażować się w kontrolę jakości i efektywności pracy personelu księgowego. Outsourcing księgowości zajmuje się rozwiązywaniem bieżących problemów i podejmowaniem decyzji związanych ze sprawami księgowymi.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

Post Author: admin