Restrukturyzacja firmy – lekiem na wszelkie zło?

Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa. To pojęcie nie ma znaczenia pozytywnego, przynajmniej dla większej części społeczeństwa polskiego. Niestety wszystko wynika z jeszcze niedawnych zmian, jakie były koniec5zne i zachodziły w polskiej gospodarce.

Restrukturyzacje firm – dlaczego?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest procesem, podczas którego przeprowadzane są konieczne, ale i radykalne zmiany w przynajmniej jednym z trzech elementów przedsiębiorstwa, takich jak: zakres działalności, struktura kapitałowa lub organizacja wewnętrzna firmy.

Takie postępowanie ma na celu znacząco usprawnić funkcjonowanie danej firmy. Zmiany zachodzące podczas restrukturyzacji mają na celu przywrócenie w przedsiębiorstwie równowagi wewnętrznej lub zewnętrznej, a także płynności finansowej. Restrukturyzacje firm to procesy złożonych zmian, które mają za zadanie podnieść znaczenie firmy w w okresie krótkofalowym oraz długofalowym.

Restrukturyzacja w jakim zakresie?

Restrukturyzacji dokonuje się pod kątem zaistniałych potrzeb przedsiębiorstwa. Zmiany zachodzą przede wszystkim w strukturach pasywów oraz aktywów firmy, a także związane są z jej modernizacją, przebudową lub unowocześnieniem organizacji przedsiębiorstwa. Zmiany mogą dotyczyć też zasad funkcjonowania firmy.

Potrzeba restrukturyzacji przedsiębiorstwa rodzi się najczęściej na podstawie krytycznych dla firmy sygnałów oraz wydarzeń wewnętrznych oraz zewnętrznych, zwłaszcza, gdy pojawia się groźba utraty płynności firmy. Restrukturyzacja firmy to proces naprawczy, który zachodzi na poziomie dostosowania produkcji, ekonomi, organizacji i poziomu technologicznego tak, aby poprawić efektywność działania przedsiębiorstwa oraz zwiększyć jego możliwości rozwojowe oraz by zachować przynajmniej częściowo miejsca pracy i nie doprowadzić do upadłości przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja w Polsce

Proces restrukturyzacji w Polsce jest postrzegany niezbyt pozytywnie. Wiązany jest z prywatyzacją i zmianami makroekonomicznymi. Większa część społeczeństwa traktuje prywatyzację za czynnik odpowiedzialny za złą sytuację na rynkach pracy, a rozwój technologiczny przedsiębiorstw za element, który odbiera ludziom pracę. Maszyny pracują za ludzi, a robotyzacja przedsiębiorstwa jest po prostu zła.

Wynika to z nieznajomości rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa. Bez posiadania niezbędnych informacji pracownicy danej firmy po prostu nie wiedzą, że bez restrukturyzacji firma mogłaby upaść. A w wyniku takiej sytuacji każdy pracownik może stracić pracę. Restrukturyzacja jest przeprowadzana sądownie lub pozasądownie, jako działania naprawcze w przedsiębiorstwie. Jest to zgodne z prawem restrukturyzacyjnym.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

Post Author: admin