Walka z nieuczciwą konkurencją – jak powinna wyglądać?

Konkurencja to stały element gospodarki rynkowej, z którym każdy przedsiębiorca musi rywalizować poprzez dążenie do osiągania podobnych celów. Należy jednak robić to w sposób uczciwy. W przypadku gdy ma się wątpliwości co do tego, czy działania innych firm są zgodne z prawem i czy są dozwolone, warto przyjrzeć się sprawie nieco głębiej.

Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Polskie prawo, a dokładniej mówiąc artykuł trzeci ustawy pierwszej, związanej ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, mówi wyraźnie o tym, co takiego można uznać za nieuczciwą konkurencję. A będą nią takie działania, które zagrożą interesowi danego przedsiębiorcy lub ten interes naruszą.

Nie wszystko to, co zdaje się być nieuczciwą konkurencją, rzeczywiście nią jest. Przedsiębiorcy nierzadko czują się wykorzystani przez pracowników, którzy odchodzą od ich biznesów i powielają (a wręcz kopiują) stosowane w ich firmach praktyki, ale nie jest to nic niedozwolonego.

Jak rozpoznać nieuczciwą konkurencję?

Wśród usług zaprezentowanych na stronie https://aliantlaw.pl/uslugi-dla-firm pojawiają się te skupione właśnie na nieuczciwej konkurencji. Często przedsiębiorca nie dysponuje na tyle szeroką wiedzą, by stwierdzić, czy działania podejmowane przez konkurujących z nim biznesmenów są nieuczciwe czy też nie.

Usługi prawne polegają tutaj na skrupulatnym badaniu działań wybranych podmiotów, sprawdzaniu umów o zakazie konkurencji i – w razie potrzeby – przygotowywaniu odpowiedniej dokumentacji. Przedsiębiorca sam również musi dbać o to, by nie dopuszczać się czynów, które można by posądzić o nieuczciwą konkurencję.

Jak się zwalcza nieuczciwą konkurencję?

Częściowo wskazuje na to tekst zawarty w jednym z odnośników dostępnych na stronie https://aliantlaw.pl/uslugi-dla-firm, ale ogólnie chodzi o to, by zaniechać niedozwolonych działań i więcej do nich nie dopuszczać.

W przypadku gdy to przedsiębiorca jest osobą poszkodowaną, ma on prawo zażądać naprawienia wyrządzonej mu szkody i otrzymania odpowiedniego zadośćuczynienia (często przyjmującego formę pieniężną).

Post Author: admin