Wycena przedsiębiorstw – na czym polega ten proces?

Profesjonalnej wycenie przedsiębiorstw najczęściej podlegają duże spółki, które chcą sprawdzić kondycję rynkową, prognozy rozwoju, a także ustalić bieżącą strategię, aby uzyskiwać maksymalne zyski oraz minimalizować koszty. Określenie rynkowej wartości firmy jest podstawowym celem, dla którego prowadzona jest wycena przedsiębiorstw.

Kto zajmuje się czynnościami wyceny firm?

Do tego procesu najczęściej powoływani są profesjonalni ekonomiści, którzy posiadają szeroką wiedzę o przepisach prawa o działalności spółek, a przede wszystkim o ekonomicznych aspektach analiz przychodów, rozchodów, aktywów, pasywów, a także o prognozowaniu wszelkiego ryzyka mogącego negatywnie wpływać na rozwój przedsiębiorstwa.

Specjaliści zajmujący się wyceną firm posiadają często uprawnienia biegłych sądowych oraz szeroką, praktyczną wiedzę z zakresu budownictwa i urządzeń technicznych. Biegli mogą zajmować się kompleksowym audytem wartości majątku firmy oraz jej zobowiązań i wierzytelności. Praca doradców specjalizujących się w wycenie aktywów przedsiębiorstwa polega na sprawdzeniu stanu bieżącego firmy zlecającej, a także prognozowania możliwości jej rozwoju.

Od czego rozpoczyna się wycena przedsiębiorstw?

Firma audytorska najczęściej rozpoczyna swoją pracę w wycenianym przedsiębiorstwie od określenia celu, jakiemu ma być przyporządkowana cała procedura. Jest to podstawowa informacja, od której będzie zależało dalsze postępowanie rzeczoznawców. Od określonego celu, dla którego prowadzi się audyt, zależy również metodologia jej prowadzenia, aby wyniki były jak najbardziej wiarygodne oraz konstruktywne.

To od planów przedsiębiorcy zlecającego wycenę zależy skupienie się audytorów na konkretnych aspektach działalności gospodarczej firmy. Jeśli celem właściciela spółki jest jej rozwój poprzez pozyskanie dodatkowych udziałowców, audyt skupia się na realnej wartości rynkowej firmy, jeśli zaś zarządowi chodzi bardziej o likwidację i sprzedaż przedsiębiorstwa, specjaliści od wyceny dokładnie określają wartość majątku oraz możliwości jak najbardziej korzystnej sprzedaży.

W jaki sposób kończy się wycena firmy?

Wycenę kończy szczegółowy raport, który zawiera wszystkie czynniki potrzebne przedsiębiorcy do dalszego działania.

Jest to część formalno-prawna, analiza oraz faktyczny stan wyceny na dany dzień.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

Post Author: admin