Bezpiecznie na stanowisku pracy – szkolenia BHP dla pracodawców

Ogromne obciążenie licznymi obowiązkami, brak czasu, natłok spotkań i spraw, to cechy niemal każdego szefa. Jak i gdzie w tym wszystkim znaleźć miejsce na kurs BHP, który pracodawcy muszą odbywać raz na pięć lat? Warto w tym celu wykorzystać nowoczesne technologie – szkolenia BHP online to wygodne, tanie, szybkie rozwiązanie.

BHP – co to jest?

Wszyscy doskonale znają skrót i jego rozwinięcie – BHP czyli bezpieczeństwo i higiena pracy. Jednak definicja pojęcia sprawia pewne problemy – w prawie polskim nie ma przepisu, który jednoznacznie określa czym jest BHP. Z pomocą przychodzą polskie normy. PN-N-1801:2004 mówi, że BHP jest stanem warunków pracy i jej organizacji wraz z ogółem zachowań pracowników, który zapewnia zachowanie życia i zdrowia pracujących w owych warunkach. W związku z tym, że ustawa o normalizacji nie narzuca w Polsce stosowania norm, to i owa definicja może być formułowana inaczej. Obok normy polskiej warto również zapoznać się z informacjami, które w swoim serwisie na ten temat umieszcza Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Niezależnie od brzmienia definicji w każdym zakładzie pracy za całość warunków pracy odpowiada pracodawca.

Szkolenia BHP dla pracodawców i pracowników

Większość osób uważa, że szkolenia to wymysł biurokratów, a świadectwo ukończenia kursu w ogóle nie odzwierciedla stanu wiedzy na temat BHP. Jeśli ktoś ma takie podejście i unika odbywania szkoleń, to stanowi on zagrożenie dla siebie i innych pracowników. Szczególnie skrupulatnie szkolić się powinni pracodawcy – to ich decyzje organizacyjne mają bezpośredni wpływ na ryzyko zagrożeń w środowisku pracy. Oprócz odbywania co pięć lat kursów kończących się egzaminem, pracodawca czy inna osoba kierująca pracownikami (kierownicy, mistrzowie) powinien na bieżąco systematycznie uzupełniać wiedzę z zakresu BHP. W czasach szybko zmieniających się technologii produkcji unowocześnianie i uzupełnianie kompetencji jest wymogiem koniecznym – również w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Szkolenia BHP online – dla kogo?

Szkolenia odbywane za pośrednictwem sieci Internet dedykowane są tym wszystkim, którzy lubią i potrafią uczyć się samodzielnie. Wygodne zdobywanie wiedzy w dowolnym czasie ma wiele walorów, wśród których oszczędność czasu i pieniędzy są zdecydowanie najważniejsze. Zakupiony kurs BHP ma aktualne pod względem prawnym materiały, które można czytać wielokrotnie, a dołączone gotowe wzory dokumentów na pewno ułatwiają pracodawcom i służbom BHP wykonywanie zadań. Internetowe szkolenia bhp dla pracodawców kończą się egzaminem testowym oraz zdobyciem certyfikatu poświadczającego ukończenie kursu.

Post Author: admin