List motywacyjny po angielsku

List motywacyjny to podstawowy dokument aplikacyjny. Umiejętność utworzenia takiego dokumentu formalnego jest niezwykle ważna i przydatna, dlatego warto dowiedzieć się więcej na ten ważny temat i posiąść umiejętność tworzenia tego typu listów.

List motywacyjny po angielsku – co warto wiedzieć na ten temat?

Warto wiedzieć, że w angielskim liście motywacyjnym należy używać typowych angielskich zwrotów grzecznościowych. Bez nich list motywacyjny traci swój formalny, elegancki wydźwięk. List motywacyjny w języku angielskim określa się zwrotem cover letter.

Najważniejsze, aby w takim liście motywacyjnym pokazać się z jak najlepszej strony, co sprawi, że zainteresujemy swoją osobą pracodawcę, a w konsekwencji – będzie chciał on z nami pracować i spotkać się.

Co warto zawrzeć w liście motywacyjnym po angielsku?

Przede wszystkim musimy w nim opisać wszystkie swoje doświadczenia i osiągnięcia związane z pracą. Warto wspomnieć o praktykach, wolontariatach, otrzymywanych nagrodach i stypendiach oraz dokładnie opisać swoje uczelniane doświadczenie i dodatkowe kursy, certyfikaty, jeśli oczywiście takie posiadamy. Wszystkie dodatkowe elementy w naszym liście motywacyjnym działają na naszą korzyść. Warto także opisać dokładnie powody, dla których chcemy pracować własnie w tej firmie i w tej konkretnej dziedzinie.

List motywacyjny po angielsku – co jeszcze warto wiedzieć?

Należy również dodać wszystkie referencje od poprzednich pracodawców, jeśli takie posiadamy. Referencje cieszą się dużym zainteresowaniem potencjalnych pracodawców i najlepiej świadczą o naszym zaangażowaniu w pracę zawodową. Co więcej, warto wspomnieć o swoich cechach osobowości, takich jak na przykład sumienność, terminowość, zaangażowanie i pilność. Wiele osób nie pisze o tym w swoim liście motywacyjnym, co uważane jest za błąd, ponieważ sposób, w jaki mówimy o sobie, pozwala pracodawcy na poznanie nas.

Jakie zwroty warto zastosować w liście motywacyjnym po angielsku?

Warto zawrzeć miły zwrot I am kindly writing, co oznacza w przełożeniu na język polski uprzejmie piszę. Inne ważne zwroty, to: I have a pleasure to apply for …, co dokładnie oznacza w języku polskim: mam przyjemność ubiegać się o … i tutaj opisujemy miejsce, stanowisko, o które chcemy się ubiegać. Takie zwroty sprawiają, że nasz list motywacyjny brzmi bardziej profesjonalnie i doniośle. Warto korzystać z właśnie takich zwrotów, ponieważ jest to bardzo dobrze odbierane przez pracodawców i osoby, które będą oceniały nasz list motywacyjny.

Post Author: admin