Na czym polega wartościowanie stanowisk pracy i jak przebiega szkolenie tego procesu?

Wartościowanie stanowisk pracy jest to proces, którego celem jest wycena pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach w danym przedsiębiorstwie. Wartościowanie więc określa złożoność pracy na danych stanowiskach, która jest wyrażona wartością punktową, wynikającą z oceny danego stanowiska. Aby zarząd danej firmy zapoznał się z takim procesem konieczne jest szkolenie z wartościowania stanowisk pracy.

Do czego służy wartościowanie stanowisk pracy?

Szkolenie z wartościowania stanowisk pracy uczy uczestników (menedżerów, kierowników, członków zarządu) do czego służy ów proces. Dzięki wartościowaniu uczestnik szkolenia potrafi stworzyć taryfikator kwalifikacyjny, opracować siatkę płac oraz tabele wynagrodzeń. Będzie również potrafił ustalić jaka jest hierarchia stanowisk w danej komórce organizacyjnej.

Ważną sprawą wartościowania stanowisk pracy jest także wykazanie różnic oraz podobieństw pomiędzy stanowiskami pozornie identycznymi, a jednak różniącymi się pod względem zarówno uprawnień, obowiązków, jak i znaczenia.

Wartościowanie stanowisk pracy – zapoznanie się z kolejnymi etapami

Szkolenie z wartościowania stanowisk pracy uczy osoby w nim uczestniczące kolejnych etapów całego procesu. Po pierwsze więc uczestnicy uczą się jak sprecyzować najważniejsze cele wartościowania stanowisk pracy oraz jak zanalizować samą pracę na danym stanowisku. Po drugie szkolenie uczy w jaki sposób wybrać i zaprojektować metody wartościowania stanowisk pracy. Istotną sprawą jest tu ustalenie syntetycznych oraz analitycznych kryteriów wartościujących, a także odpowiednie nadanie wag każdemu z kryterium. Następnym krokiem jest opracowanie klucza analitycznego.

Szkolenie z wartościowania stanowisk pracy – efekty

Szkolenie z wartościowania stanowisk pracy powinno również uczyć uczestników opracowywania narzędzi takich jak kwestionariusz wartościowania. Menadżerowie i zarząd firmy powinni również nabyć umiejętności, które umożliwią im dokonanie pilotażu narzędzi oraz symulacji funkcjonowania odpowiednio dobranej metody. Sprawą niezwykle ważną jest również powołanie zespołu do spraw wartościowania, w taki sposób by tym procesem zajęły się osoby kompetentne i odpowiednio przeszkolone. Wartościowanie stanowisk pracy powinno odbywać się w jak najbardziej optymalnym czasie. Wykonane zbyt późno może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na sebastiantrzaska.pl

Post Author: admin