Narzędzia motywowania – środki przymusu, zachęty i perswazji

Pracownika można zachęcać i motywować do działania przy pomocy różnorodnych narzędzi. Wszystkie z nich tworzą cały system motywacyjny, w którego skład wchodzi motywacja płacowa pracowników oraz motywacja pozapłacowa. Należą do nich środki przymusu, zachęty i perswazji. Jakie są więc ich przykłady?

Środki przymusu

Stosowano je już w bardzo dawnych czasach. Niegdyś uważano bowiem, że jedynie wizja kary jest w stanie zmotywować człowieka do działania. Nieznane były wtedy nikomu motywacje płacowe pracowników.

Środkami przymusu, z których korzystają wszystkie firmy, są regulaminy oraz instrukcje. Określają one, w jaki sposób poszczególne osoby powinny zachowywać się na konkretnych stanowiskach. Nakładają też na pracowników pewne obowiązki i tłumaczą, jak się z nich wywiązywać.

Środkami przymusu są również wszelkiego typu kary i groźby. Wizja otrzymania reprymendy jest na tyle niepokojąca, że pracownik robi wszystko, aby tylko nie zostać zdyscyplinowanym.

Środki zachęty

Mają znacznie bardziej pozytywny wpływ na samą psychikę pracowników. Działają bowiem w taki sposób, że nakłaniają podwładnych do samodoskonalenia się.

Środkami zachęty może być motywacja płacowa pracowników, czyli wszelkiego typu nagrody, dodatkowe premie, udziały bądź nawet mieszkania. Są to rzeczy materialne, jakie pracodawca może zaoferować swojemu podwładnemu w momencie, gdy ten dobrze zrealizuje jakieś zadanie bądź przyczyni się do sukcesu całej firmy.

Za środki zachęty uznaje się również szkolenia. Właściciele firm wręcz powinni wysyłać na nie pracowników, zyskując na tym dwukrotnie. Pracownik, który weźmie udział w szkoleniu, nauczy się nowych rzeczy i przy okazji poczuje się doceniony.

Środki perswazji

Jednym z najpopularniejszych środków tego rodzaju, dość często wykorzystywanym w dzisiejszych czasach, jest coaching. Warto czasem umówić pracownika na spotkanie z trenerem osobistym.

Dobrze przeprowadzony coaching może podwyższyć pewność siebie wszystkich pracowników. Jeśli poczują oni, że mogą robić dużo więcej, zaczną bardziej przykładać się do swoich obowiązków. Staną się też bardziej samodzielni.

Ważne jest również to, aby sam pracodawca starał się regularnie rozmawiać ze swoimi podwładnymi. Tylko w taki sposób będzie w stanie im w czymś doradzić bądź wyjść do nich z jakąś specjalną prośbą.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na sebastiantrzaska.pl

Post Author: admin