Obowiązkowe szkolenia dla pracodawców

Każdy pracodawca stara się stworzyć takie warunki pracy, by pracownik mógł efektywnie i bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Wypadki przy pracy czasami się jednak zdarzają. By je wyeliminować całkowicie lub je ograniczyć, każdy pracodawca musi odbyć szkolenie z zakresu bhp.
Wstępne i okresowe szkolenie bhp dla pracodawców mają im uświadomić, na jakie zagrożenia mogą trafić oni i ich pracownicy wykonując codzienne obowiązki. Kursy bhp mają na celu ochronę firmy i jej pracowników. Są obowiązkowe.

Okresowe szkolenia bhp dla pracodawców

Są przeprowadzane przez firmy zewnętrzne, posiadające wykwalifikowanych pracowników do spraw bhp i prawa pracy. Odbywają się stacjonarnie lub online. Kończą się egzaminem. Należy je odnawiać co 5 lat, by poznawać zmieniające się przepisy prawa pracy i bhp.

Program szkoleń jest dość rozbudowany i dotyczy kilku zagadnień.

Przede wszystkim omawia aktualne przepisy prawa pracy dotyczące bhp i odpowiedzialności za naruszenie ich przepisów, porusza kwestię ochrony pracy kobiet i pracy młodocianych, szkoleń bhp, profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz organizacji i kontroli warunków pracy na stanowisku pracy.Analizuje ponadto przyczynę wypadków przy pracy, chorób zawodowych, analizuje i ocenia czynniki na stanowisku pracy, które mogą być czynnikami szkodliwymi dla zdrowia pracownika.Okresowe szkolenie bhp dla pracodawców uczą, jak postępować w razie wypadku przy pracy oraz uczą udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w takim wypadku. Jest to wiedza na tyle praktyczna, że może przydać się nawet w codziennym życiu.

Pracodawcy małych firm

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające do 20 pracowników mogą po odbyciu odpowiedniego szkolenia pełnić zadania służby BHP. Czyli mogą przeprowadzać szkolenia ogólne, instruktażowe i okresowe swoich pracowników, mogą też przygotowywać karty oceny ryzyka zawodowego, ustalać przyczyny i okoliczności wypadku. Nie muszą zatrudniać specjalisty do spraw BHP, przejmując jego obowiązki. Takie okresowe szkolenia bhp dla pracodawców trwają zazwyczaj ponad 60 godzin, kończą się egzaminem i są przeprowadzane przez specjalistów z firm zewnętrznych. Wiedzę pozyskaną w ten sposób pracodawca z pewnością właściwie wykorzysta.

Post Author: admin