Szkolenie BHP dla pracodawców – kto musi je wykonywać, jak często i w jakim zakresie?

Szkolenia z zakresu BHP, jak wie zapewne każdy pracodawca, dotyczą nie tylko zatrudnianych przez niego osób, ale także jego samego. Dlatego też tak duże znaczenie ma pilnowanie, by były one wykonywane w odpowiednim terminie: tylko w ten sposób można zapewnić pracownikom bezpieczne i zgodne z prawem pełnienie obowiązków.

Szkolenie BHP dla pracodawców – jak często?

Pierwsze szkolenie, jakie musi odbyć pracodawca, zgodnie z przepisami ma nastąpić przed faktycznym zatrudnieniem pierwszego pracownika. To oznacza, że nie można rozpocząć prowadzenia działalności i zatrudniania innych osób przed uzyskaniem odpowiednich szkoleń BHP dla pracodawców. Dopiero po uzyskaniu ich, możliwe jest podpisanie umowy o pracę z wybranymi osobami.

Szkolenia BHP dla pracodawców mają ważność 5 lat od daty ich wykonania. Koniecznym jest dopilnowanie, by przed upływem ostatecznego terminu ponowić je: w innym przypadku dalsze funkcjonowanie zakładu z podległymi pracodawcy osobami nie jest możliwe. Jednocześnie, to na osobie zatrudniającej ciąży dopilnowanie, by podlegli mu pracownicy odbyli ponowne szkolenia przed upływem terminu.

Szkolenie BHP dla kierowników – czy to to samo?

Każda osoba, która nadzoruje pracę innych osób, ma obowiązek odbyć szkolenie z jednego lub dwóch zakresów (w zależności od wykonywanych obowiązków). Dotyczy to również kierowników. Pierwszy z nich, który w zasadzie jest opcjonalny i obowiązuje jedynie osoby, którym powierzono również nadzór BHP – dotyczy ogólnego bezpieczeństwa w pracy. To oznacza, że osoba przechodząca taki kurs po jego zakończeniu zajmuje się wypadkami przy pracy, ustalaniem ich przyczyn i zapewnianiu planu przeciwdziałania im w przyszłości, ma za zadanie kontrolować, czy zasady BHP są przestrzegane (nie tylko przez pracowników, ale również zarządców budynku i inne osoby powiązane z pracą i miejscem jej wykonywania).

Drugi z rodzajów szkoleń dotyczy pracowników, ich praw oraz obowiązków. To szkolenie bhp dla pracodawców ma zapewnić odpowiednie respektowanie uprawnień pracowników, ale również – ich obowiązków. W ramach szkolenia BHP dla pracodawców z tego zakresu, osoby uczestniczące w kursie dowiadują się między innymi, jakie uprawnienia mają kobiety ciężarne oraz karmiące piersią.

Post Author: admin