Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli

Nauczyciele jak i inne grupy zawodowe muszą odbywać szkolenie BHP. Wysoki poziom szkolenia jest bardzo ważny, ponieważ nauczyciele odpowiedzialni są za siebie i uczniów, a także narażeni są na choroby zawodowe i inne zagrożenia wynikające z ich zawodu. Źle wykonany przez nauczyciela obowiązek może skutkować poważnymi konsekwencjami.

Przebieg szkolenia BHP dla nauczycieli

Szkolenie BHP dla nauczycieli jest obowiązkowe w szczególności dla nauczycieli, którzy pracują bezpośrednio z uczniami. Celem szkolenia BHP nauczycieli jest poznanie sposobów na dostrzeżenie zagrożenia oraz poznanie metod zapobiegania zagrożeniom. Na szkoleniu przedstawione są metody przygotowywania warunków pracy zgodne z przepisami i zasadami BHP oraz jak postępować w razie wystąpienia zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa. Szkolenie BHP nauczycieli składa się z pogadanki, którą wygłasza wykwalifikowany szkoleniowiec oraz zajęć praktycznych, które uczą jak zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz uczniom.

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej oraz jak rozmawiać z rodzicami i przełożonymi na temat BHP w pracy.

Szkoleniowiec przedstawi nauczycielom sposoby na oszczędzanie głosu oraz ochronę słuchu.

Jak często odbywają się szkolenia BHP dla nauczycieli?

Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli odbywa się co najmniej co 5 lat.

Obowiązkowo odbyć takie szkolenie muszą nauczyciele, którzy pracują bezpośrednio z uczniami i są narażeni na szkodliwe dla zdrowia czynniki. Nauczyciele mający obowiązki administracyjno-biurowe odbywają szkolenie bhp dla nauczycieli co 6 lat.

Dlaczego szkolenie BHP nauczyciel jest ważne?

Szkolenie BHP jest ważnym elementem, ponieważ osoba wykonująca zawód nauczyciela ponosi odpowiedzialność za siebie oraz uczniów. Nauczyciel ma za zadanie przekazać uczniom wiedzę w warunkach, które są dla nich komfortowe i bezpieczne. Nauczyciel musi dostrzegać zagrożenie i wiedzieć jak mu przeciwdziałać, a przede wszystkim musi umieć udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie od czasu jego wykupieniu jest dostępne przez 30 dni i w tych dniach trzeba do niego podejść. Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych i kończy się egzaminem w formie testu, który spawdza wiedzę kursanta. Aby kursant zdał egzamin musi zdobyć 70% poprawnych odpowiedzi. po zdaniu testu nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP z wynikiem pozytywnym.

Post Author: admin