Uprawnienia gazowe – co warto wiedzieć?

Pomimo tego, że bardzo wiele osób zmuszonych jest pracować z urządzeniami, instalacjami i sieciami gazowymi wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi paliwa gazowe, to niestety brakuje im do tego odpowiednich kwalifikacji. Zgodnie z polskim ustawodawstwem pracując w zakresie grupy elektrycznej, cieplnej czy gazowej, powinniśmy legitymować się odpowiednio uprawnieniami grupy G1, G2 lub G3. Co warto o nich wiedzieć?

Uprawnienia gazowe


Już na samym początku warto podkreślić, że brak stosownych uprawnień powinien nas dyskwalifikować z danego zakresu pracy, zaś dopuszczenie nas do stanowiska pracy w takim zakresie, jest niedopatrzeniem pracodawcy, który naraża się na odpowiedzialność w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Z tego też względu uprawnienia G3 (i odpowiednio G1 oraz G2) możemy zdobyć w sposób samodzielny – zapisując się na szkolenie G3 i zdając odpowiedni egzamin lub zostać oddelegowanymi na taki kurs.

Ile to kosztuje i jak wygląda?


Wbrew pozorom zdobycie stosownych uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru szeroko rozumianych instalacji gazowych nie jest wcale tak trudne i skomplikowane jak mogłoby się wydawać. Podstawą jest tutaj nie tylko odbycie stosownego kursu lub szkolenia G3, które przedstawi nam zagadnienia teoretyczne i praktyczne pracy z tego typu instalacjami, ale również następnie zaliczenie egzaminu przed komisją posiadającą odpowiednie uprawnienia. Nie należy się tego jednak w żaden sposób obawiać – takie egzaminy przeprowadzają najczęściej te same ośrodki, w których prowadzone są kursy, a tym samym mamy tutaj do czynienia z zupełnie odmienną sytuacją niż w przypadku egzaminów na prawo jazdy.

Koszt kursu i wymagania na uprawniania g3


Samo szkolenie G3 nie jest szkoleniem drogim – w większości przypadków jego koszt to w okolicach 100,-zł, w co wliczony jest cały dzień nauki. Sam egzamin jest jednak nieco droższy, a jego cena jest stała w całym kraju – wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji i wynosi równe 210 złotych.

Czy każdy może zdobyć uprawniania g3?


Na szkolenia G3 może zapisać się każdy, jednak aby przystąpić do egzaminu dającego nam finalnie uprawnienia gazowe ważne przez 5 lat, należy spełnić ustawowe wymogi – posiadać minimum osiemnaście lat (być osobą pełnoletnią) oraz legitymować się przynajmniej wykształceniem podstawowym.

Podsumowując, jeżeli zależy nam na podnoszeniu własnych kwalifikacji lub są to kwalifikacje niezbędne w naszym nowym miejscu pracy, to nie powinniśmy w żaden sposób zwlekać ze zdobyciem stosownych uprawnień. Jest to nie tylko sucha wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim wiedza, od której zależy bezpieczne obchodzenie się z instalacjami gazowymi.

Źródło treścihttps://uprawnieniaelektryka.pl/szkolenie/uprawnienia-gazowe-g3

Post Author: admin