Uprawnienia SEP – co to jest?

Termin „uprawnienia sepowskie” pojawia się w rozmaitych tematach. Najczęściej występuję w kontekście wymogów koniecznych do spełnienia w procesie rekrutacji na konkretne stanowisko pracy.

Jednak uprawnienia te nie są potrzebne potrzebne wyłącznie do podjęcia zatrudnia. Wiedza, którą oferuje szkolenie sep, przyda się także na co dzień.

Dodatkowe kwalifikacje

Formalnie rzecz biorąc kursy sep są rodzajem szkoleń dodatkowych, których odbycie nie jest obowiązkowe. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18. roku życia oraz złożenie aplikacji. Nie jest potrzebna fachowa wiedza, ani wyższe wykształcenie. Najważniejsze okazują się chęci i wewnętrzna motywacja.

Szkolenia SEP

Dzielą się na trzy kategorie:
– elektryczne,
– gazowe,
– energetyczne.

Największą popularnością na rynku pracy cieszą się uprawnienia elektryczne.

Sep uprawnienia

Kurs wykonać można w ciągu jednego dnia. Rozpoczyna się teoretycznymi wykładami, dotyczącymi wybranej kategorii, które trwają kilka godzin.

Po krótkiej przerwie kursant przystępuje do testu ustnego. Jest to egzamin państwowy, który ma na celu weryfikacje wiedzy nabytej na szkoleniu sep Uprawnienia przyznawane są po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

Co dają kursy sep?

Oprócz podstawowej wiedzy, która okazuje się bardzo przydatna w praktyce, szkolenie sep daje możliwość zdobycia dyplomu. Uprawnia on do wykonywania prac w obrębie kategorii, której dotyczył kurs. W certyfikacie wyszczególnia się zakres czynności, jakie zgodnie z prawem może wykonywać jego właściciel.

Dlaczego uprawnienia sep są wymagane?

Pracodawcy często wymagają posiadania uprawnień sepowskich. Do objęcia stanowisk, na których obsługiwane urządzenia pracują pod napięciami wyższymi niż 1kV, są one wręcz obowiązkowe. Wymagają tego przepisy prawne oraz BHP.

Obsługa urządzeń elektrycznych przez pracowników, którzy nie posiadają stosownych uprawnień sep, w razie wypadku, przenosi całą odpowiedzialność na pracodawcę. Dlatego dla wielu z nich certyfikaty sepowskie są bardzo ważne.

Podsumowanie

Kursy SEP to szkolenia tematyczne, zakończone egzaminem państwowym. Po jego zadaniu otrzymuje się certyfikat i uprawnienia do obsługi urządzeń, ujętych w programie szkolenia. Z przyczyn prawnych do objęcia pracy na niektórych stanowiskach niezbędne jest posiadanie uprawnień SEP stosownej kategorii.

Post Author: admin