Wykształcenie prawnicze

Zawód adwokata wymaga olbrzymiej wiedzy i dużych umiejętności. Każdy, kto wiąże swoją przyszłość z takim kierunkiem musi ukończyć studia oraz odpowiednie aplikacje. Jest to bardzo trudne zadanie, jednak ze względu na prestiż zawodu chętnych nie brakuje.

Studia

Warunki wstępne uzyskania statusu prawnika znacznie różnią się w zależności od kraju. W niektórych krajach prawo jest prowadzone przez wydział prawa , który jest wydziałem uniwersyteckiej ogólnokształcącej szkoły licencjackiej. Studenci prawa w tych krajach prowadzą studia magisterskie lub licencjackie z zakresu prawa. W niektórych krajach powszechne lub wręcz wymagane jest, aby studenci zdobyli jednocześnie inny stopień licencjata. Studiom towarzyszy seria zaawansowanych egzaminów, staży i dodatkowych zajęć w specjalnych instytutach rządowych.

Szczególnie w Wielkiej Brytanii i USA, prawo jest nauczane głównie w szkołach prawniczych. Amerykańskie Stowarzyszenie Adwokatów decyduje w Ameryce, które szkoły prawnicze zatwierdzają, a które z nich uznaje się za najbardziej godne szacunku. W Anglii i Walii, Bar Professional Training Course (BPTC) muszą zostać podjęte, aby mieć prawo do pracy i być oficjalnie nazwanym jako adwokat. Metody i jakość edukacji prawnej są bardzo zróżnicowane. Niektóre kraje wymagają intensywnych szkoleń w formie staży lub specjalnych kursów. Inne, takie jak Wenezuela, nie mają takich wymagań. Studia bardzo często opierają się na odczytach opinii sądowych. Wielu wykładowców prowadzi wykłady o bardzo abstrakcyjnych doktrynach prawnych, które zmuszają młodych prawników do zastanowienia się, jak naprawdę myśleć i pisać jak prawnik.

Niektóre kraje, szczególnie uprzemysłowione, tradycyjnie preferują programy prawne w pełnym wymiarze godzin, natomiast w krajach rozwijających się studenci często pracują w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, aby opłacić czesne i opłaty za swoje programy w niepełnym wymiarze godzin.

Problemy Wydziałów Prawa

Szkoły prawnicze w krajach rozwijających się mają kilka wspólnych problemów, takich jak nadmierne poleganie na praktykujących sędziach i prawnikach, którzy traktują nauczanie jako hobby w niepełnym wymiarze godzin (i jednoczesną niedobór pełnoetatowych profesorów prawa). Problemem jest więc niekompetentny wydział o wątpliwych kwalifikacjach i nierzadko podręcznikach, które pozostają w tyle za obecnym stanem prawa o dwie lub trzy dekady.

Post Author: admin