Przewóz osób – pomysł na biznes

Usługi transportowe to sektor gospodarki oceniany jako perspektywiczny i opłacalny. Przewóz osób jest wprawdzie usługą wymagającą spełnienia wielu wymogów ze strony przedsiębiorcy, ale dobre zarobki to ważny argument dla tych, którzy poszukują pomysłu na własną działalność gospodarczą. Od czego zacząć?

Przewóz osób – specyfika usługi

Zanim zarejestrujemy firmę przewozu osób należy poznać regulacje prawne w tym obszarze oraz zgłębić charakter tej usługi. Przewóz ludzi to zajęcie bardzo wymagające, a nade wszystko odpowiedzialne. Błędy ludzkie, zły stan sprzętu, warunki pogodowe albo niekorzystne zrządzenia losu w ułamku sekundy decydować mogą o ludzkim zdrowiu i życiu.

Każda trasa to wyzwanie, ryzyko wypadku na tyle realne, że nie można tego pomijać w kalkulacjach biznesowych. Kolizje i wypadki wiążą się z koniecznością usuwania usterek albo wymiany floty, wypłatą odszkodowań za straty fizyczne, materialne, psychiczne.

Każdy właściciel firmy transportowej oraz wykonujący usługi kierowcy funkcjonują w stanie podwyższonego stresu – tylko wyjątkowo odporni ludzie potrafią się z tym uporać.

Jak zarejestrować firmę przewozu osób?

Usługi transportu osób to działalność gospodarcza regulowana. Zakładając firmę z reguły wystarczy wpis do CEIDG (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej). W przypadku zamiaru otwarcia firmy przewozowej należy uzyskać licencję na transport drogowy.

Licencję w drodze decyzji wydaje starosta powiatowy właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawą jest wniosek przedsiębiorcy wraz z załącznikami.

Za wydanie licencji wnosi się opłatę.

Licencja wydawana jest na określone okresy czasu. Okres ważności minimalny to dwa lata, maksymalny – pięćdziesiąt.

Jakie dokumenty wymagane są przy wniosku na licencję na Przewóz osób?

Podstawowym załącznikiem do wniosku jest wypis z Krajowego Rejestru Karnego, który dowodzi niekaralności przedsiębiorcy. Właściciel firmy musi także udowodnić posiadanie kompetencji zawodowych.

Niezbędne jest podanie wykazu pojazdów znajdujących się w zasobach firmy oraz oświadczenia o zamiarze zatrudnienia kierowców.

Komplet załączników zawiera jeszcze kopie nadania REGON i NIP, dokument potwierdzający kondycję finansową firmy (może to być roczne sprawozdania finansowe albo aktualny wyciąg z konta firmowego) oraz potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie licencji.

Kto korzysta z usług przewozu osób?

Usługi transportowe zamawiane są w sytuacjach, w których utrudnione lub całkiem niemożliwe jest skorzystanie z transportu zbiorowego.

Klientami firm transportowych są placówki oświatowe, zakłady pracy, odbiorcy indywidualni. Firmy zamawiają usługi przewozu do pracy oraz wyjazdy na wycieczki, festyny, imprezy sportowe.

Transport potrzebny jest także organizatorom pielgrzymek, wyjazdów na mecze, koncerty, manifestacje.

Prywatnie wiele osób korzysta z przewozów podczas wakacji rodzinnych w kraju i za granicą oraz z okazji organizacji uroczystości rodzinnych: wesel, chrzcin pogrzebów, komunii, rocznic.

Post Author: admin