Rodzaje kodów kreskowych

Kody kreskowe są dzisiaj na każdym produkcie, spotykamy je każdego dnia i mamy je w swoim domu na praktycznie każdej rzeczy kupionej. Występują w logistyce i na poczcie, również na rachunkach, które opłacamy.
Mało kto się nimi interesuje i rozumie ich symbolikę. Mało kto wie, czym tak naprawdę jest kod kreskowy i jakie niesie ze sobą informacje oraz jakie są rodzaje kodów kreskowych.

O czym informują kody kreskowe?

Kod kreskowy graficznie informuje. Składa się z kombinacji pasków jasnych i ciemnych, następujących po sobie i niesie informację, która jest zakodowana według przyjętych norm i zasad. Pod paskami znajdują się cyfry, które są przypięte do konkretnych informacji. Kody kreskowe, które zapisują treści na jednostkach handlowych mają postać ośmio- dwunasto-, trzynasto- lub czternastocyfrową. W naszym kraju stosuje się standard EAN (European Article Number, z ang. „Europejski Kod Towarowy”). Występuje on tylko w odmianie ośmio- i trzynastocyfrowej. Natomiast krótszy kod zapisuje się tylko na takich opakowaniach, które więcej nie pomieszczą. Przedsiębiorstwa, którym zagraża wyczerpanie się puli kodów trzynastocyfrowych, bardzo często stosują je tylko na opakowaniach zbiorczych.

Jak czytać rodzaje kodów kreskowych?

Zasada jest taka, że pierwsze cyfry kodu kreskowego oznaczają kraj, w którym dany towar został wyprodukowany. Jednak nie zawsze równa się to z prawdą. Do Polski przypieczętowane są cyfry: 590. Czasami oznakowania te mają produkty, które pochodzą, na przykład z Chin. Oznacza to, że produkt został sprowadzony z Chin do Polski i sprzedawany w naszym kraju pod marką krajową. W niektórych przypadkach pierwsze cyfry oznaczają też, czasami, że dany produkt jest kupowany w formacie na wagę. Kolejne cyfry informują kim jest dystrybutor towaru lub producent i jest ich blisko 6. Kody informują też kiedy towar został wyprodukowany. W każdym kodzie znajduje się jedna liczba kontrolna.

Rodzaje kodów kreskowych

Jest kilka rodzajów podziału kodów kreskowych. Dzielą się one ze względu na wymiarowość. Mamy w tym podziale kody jednoliniowe, dwuliniowe, dwuwymiarowe matrycowe, na których informacja zapisana jest na danej powierzchni. Są też kody trójwymiarowe, czyli jednowymiarowe wytłoczone, na różnych częściach opakowania oraz złożone, składające się z kodów jedno i dwuwymiarowych.Inny podział rodzajów kodów kreskowych wynika z szerokości kresek, rodzajów kodowanych symboli, ilości znaków lub ciągłości danych kodów. Najbardziej popularne i najczęściej stosowane są kody jednowymiarowe.

Post Author: admin