Jak rolnik może magazynować paliwo?

Magazynowanie paliwa na własne potrzeby, również w działalności rolniczej jest obwarowane licznymi przepisami prawa. Nie można się jednak się temu dziwić, gdyż nieodpowiednio składowane paliwa mogą doprowadzić do wybuchu lub wycieku do ekosystemu. Nic więc dziwnego, że zbiorniki dwupłaszczowe do paliwa wymagają specjalistycznego dozoru i niezależnie od ich wielkości powinny być umiejscowione w odpowiedniej odległości od zabudowań.

Gdzie może stanąć zbiornik dwupłaszczowy na paliwo?

Wedle przepisów prawa obowiązującego na terytorium Polski zbiornik do przechowywania paliw płynnych na potrzeby własne użytkownika należy umiejscowić z zachowaniem pewnych odległości. Wyglądają one następująco: zbiorniki paliwowe dwupłaszczowe mogą być sytuowane 10 metrów od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, 5 metrów od innych zabudowań oraz 5 metrów od granicy działki. Zbiornik dwupłaszczowy na paliwo nie powinien być bliżej niż 3m od linii energetycznej o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV oraz 5 metrów od linii pomiędzy 1kv do 15kv napięcia znamionowego prądu. Wraz ze zwiększaniem się napięcia znamionowego wzrasta odległość od zbiornika. Istnieją również obostrzenia dotyczące umiejscowienia zbiornika. Musi się on znajdować na płaskiej, niepalnej powierzchni, na szerokiej podstawie – szerszej o minimum 30 cm niż zbiornik. Zbiorniki dwupłaszczowe do paliwa powinny mieć podstawę grubą na minimum 5 cm, a ich połączenie z cysterną w czasie napełniania musi być szczelne. Zbiorniki paliwowe dwupłaszczowe przeznaczone do wewnętrznej dystrybucji paliwa nie muszą mieć wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem.

Jak wybrać zbiornik na paliwo?

Pierwszym kryterium, którym należy się kierować jest posiadanie przez urządzenie odpowiednich atestów bezpieczeństwa i wszystkich niezbędnych legalizacji. Bez tego nie powinno się nawet zastanawiać nad zbiornikiem. Przyłącze zbiornika powinno być poziome, złącze do cysterny musi wykazywać się dużą szczelnością. Najlepiej by zbiornik był wyposażony w urządzenie pomiarowe, szacujące stan płynów. Właz rewizyjny z kolei powinien pozwalać na swobodne oczyszczenie zbiornika. Warto pamiętać, że dla bezpieczeństwa zbiornik powinien być zamykany.

Post Author: admin