Narzędzia motywowania – środki przymusu, zachęty i perswazji

Pracownika można zachęcać i motywować do działania przy pomocy różnorodnych narzędzi. Wszystkie z nich tworzą cały system motywacyjny, w którego skład wchodzi motywacja płacowa pracowników oraz motywacja pozapłacowa. Należą do nich środki przymusu, zachęty i perswazji. Jakie są więc ich przykłady?
Czytaj więcej o Narzędzia motywowania – środki przymusu, zachęty i perswazji