Co warto wiedzieć o ogłoszeniu upadłości?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że każda firma, która funkcjonuje na określonym rynku obarczona jest ryzykiem upadłości. Jak wiadomo praktycznie każdemu może przydarzyć się niewypłacalność. W niektórych sytuacjach przyczynia się do bardzo trudnej sytuacji przedsiębiorstwa. Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Kto dokładnie może ogłosić wspomnianą upadłość?

Należy mieć świadomość, że może zostać ona ogłoszona nie tylko przez duże firmy, ale również jednoosobowe działalności gospodarcze. Warto wiedzieć, że kodeks cywilny za przedsiębiorcę uznaje osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu.

Oznacza to tym samym, że definicja obejmuje także osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Kiedy powinno się ogłosić upadłość?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że kluczowym bodźcem do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa jest niewypłacalność. Godny uwagi jest jednak fakt, że nie zawsze brak zapłaty w określonym terminie doprowadzi do ogłoszenia upadłości. Należy mieć świadomość, że bardzo istotne znaczenie będzie miał charakter prowadzonej działalności.

Warto wiedzieć, że z roku na rok coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy mają do czynienia z bieżącą niewypłacalnością. Oczywiście może ona wystąpić, gdy dojdzie do opóźnienia terminu płatności jednego kontrahenta. W konsekwencji firma nie będzie dysponowała środkami pieniężnymi, by uregulować zobowiązania wobec dostawców.

Co dokładnie musi zawierać Wniosek o ogłoszenie upadłości?

W omawianym dokumencie powinny znajdować się przede wszystkim podstawowe informacje o danym dłużniku. Należy wśród nich wymienić imię, nazwisko, a także nazwę firmy. Nie można oczywiście zapomnieć o miejscu zamieszkania czy siedzibie.

W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba prawna lub spółka osobowa, konieczne będzie wymienienie ich reprezentantów. Bardzo istotne znaczenie będzie miało także oznaczenie miejsce, w którym znajduje się dane przedsiębiorstwo.

Post Author: admin