Umowę transakcji nieruchomości spiszesz tylko w kancelarii notarialnej

Zakupienie lub sprzedanie nieruchomości musi odbywać się w odpowiedniej formie. Prawo wymaga, aby umowa transakcji została spisana jako akt notarialny sporządzony przez notariusza. O czym muszą pamiętać strony transakcji?

Umowa transakcji nieruchomości – jak ją spisać?

Dom, mieszkanie, działka, lokal – gdy dokonuje się zakupu albo sprzedaży nieruchomości, należy pamiętać o tym, że umowa nie może być spisana wtedy samodzielnie.

Przepisy wskazują, że miejscem właściwym do zawarcia umowy transakcji nieruchomości jest kancelaria notarialna. W wyjątkowych sytuacjach notariusz może także odwiedzić stronę w miejscu jej zamieszkania lub przebywania, na przykład w przypadku poważnej choroby uniemożliwiającej wizytę w kancelarii notarialnej.

Gdy umowa transakcji nieruchomości nie będzie miała wymaganej formy aktu notarialnego, wówczas będzie nieskuteczna, czyli na jej podstawie nie może dojść do przeniesienia własności.

Jak spisać umowę kupna / sprzedaży nieruchomości u notariusza?

Aby doszło do transakcji nieruchomości, strony powinny umówić się w kancelarii notarialnej. Na miejscu notariusz przygotowuje umowę, bazując na przekazanych dokumentach. Następnie umowa jest odczytywana i strony składają na niej swoje podpisy. Kupujący i sprzedający otrzymują odpisy umowy. Oryginał przechowywany jest w kancelarii notarialnej.

Notariusz może także odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z transakcją, między innymi z jej konsekwencjami, obowiązkami podatkowymi.

Jakie umowy nieruchomości należy spisać u notariusza?

W kancelarii notarialnej przygotowuje się umowy nieruchomości jak:
– Umowa warunkowa,
– Umowa ostateczna, czyli przyrzeczona.

Dodatkowo kancelaria notarialna może być miejscem zawarcia umowy przedwstępnej, chociaż nie jest to konieczne.

Taksa notarialna przy transakcjach nieruchomości

Za usługi kancelaria notarialna pobiera opłaty. W przypadku transakcji nieruchomości są one zależne od ich wartości.

W przypadku nieruchomości o wartości od 60 tysięcy złotych do 1 miliona złotych jest to 1010 złotych + 0,4 procent od nadwyżki powyżej 60 tysięcy złotych. Zazwyczaj jest to wydatek od około 2 do 4 tysięcy złotych.

Warto pamiętać, że naliczane są także dodatkowe koszty, między innymi za założenie księgi wieczystej, wpis w księdze wieczystej, odpisy aktu notarialnego.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.

Post Author: admin