Ceny transferowe. Element optymalizacji podatkowej w biznesie

Gdy transakcje prowadzą pomiędzy sobą podmioty powiązane, na przykład spółki matki i spółki córki lub siostry działające w różnych krajach, stosują one specjalne ceny określane jako transakcyjne albo transferowe. Właściwe wyznaczenie tych cen jest jednym z elementów optymalizacji podatkowej.

Czym jest cena transferowa?

Pojęcie ceny transakcyjnej lub transferowej odnosi się do cen transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, czyli tworzącymi zwykle jedną grupę funkcjonującą międzynarodowo.

W tym kontekście ceny transferowe określają ceny dóbr oraz usług, a także wartości niematerialnych i prawnych, które są ustalane przez te podmioty w celu prowadzenia wzajemnych transakcji.

Ustalanie cen transferowych jest jednym ze sposobów optymalizacji podatkowej grup działających międzynarodowo.

Wpływ cen transferowych na podatki

Jako że podmioty powiązane, na przykład spółki matki oraz córki i siostry, mogą być objęte innymi obciążeniami podatkowymi, ustalenie odpowiedniej ceny transakcyjnej pozwala na regulowanie wysokości płaconych podatków, a także oddziałuje na wyniki finansowe tych przedsiębiorstw. Takie działanie najczęściej dotyczy firm, które posiadają siedziby w rajach podatkowych.

Aby zapobiegać niekorzystnemu dla konkurencji ustalaniu cen transferowych, wprowadzono specjalne przepisy prawne, które obowiązują również w Polsce.

Optymalizacja podatkowa przez ustalanie cen transferowych

Gdy ceny transferowe ustalone przez członków danej grupy dają im nadmierną przewagę nad konkurencją, wówczas firmy te mogą narazić się na kontrolę podatkową. Organy podatkowe badają wtedy, czy ich ceny przystają do rynkowych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości stosowane są sankcje podatkowe oraz karno-skarbowe.

Właśnie dlatego kluczowym celem dla podmiotów powiązanych jest stworzenie takiej polityki cen transferowych, która będzie jednocześnie pozwalała na optymalizację podatków, lecz nie będzie ona narażała grupy na sankcje.

Świadczeniem kompleksowych usług w ramach ustalania polityki cen transferowych zajmują się firmy doradcze w branży finansowej. Mogą one zasugerować najlepsze rozwiązania dla grupy podmiotów powiązanych, by mogła ona dążyć do jak najmniejszych obciążeń podatkowych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Post Author: admin