Doradztwo i usługi prawne w ramach prawa administracyjnego

Prawo administracyjne obejmuje zasady prawne, w ramach których prowadzona jest administracja publiczna. Wynika z potrzeby tworzenia i rozwoju systemu administracji publicznej, zgodnego z pojęciem sprawiedliwości w świetle prawa. Prawo administracyjne obejmuje sprawowanie władzy przez rząd i ma znaczenie konstytucyjne oraz polityczne.

Definicja prawa administracyjnego

Prawo administracyjne jest zbiorem prawa, które reguluje działalność administracji rządowych. Działania te mogą obejmować tworzenie przepisów, orzekanie lub egzekwowanie określonego programu regulacyjnego. Prawo administracyjne jest uważane za gałąź prawa publicznego. Znacząco rozwinęło się w XX wieku, gdy organy ustawodawcze na całym świecie utworzyły więcej agencji rządowych, które regulowały sfery społeczne, gospodarcze oraz polityczne.

Jako zbiór przepisów prawnych, prawo administracyjne zajmuje się podejmowaniem decyzji przez jednostki administracyjne rządu (na przykład trybunały lub komisje), które są częścią krajowego systemu regulacyjnego w takich dziedzinach, jak handel międzynarodowy, produkcja towarów, ochrona środowiska, ustalanie opodatkowania, zarządzanie służbami czy transport. Wsparcie w ramach prawa administracyjnego oferuje adwokat Remigiusz Sołtys www.remigiuszsoltys.pl z Katowic.

Postępowania w prawie administracyjnym

Prawo administracyjne dotyczy organizowania, uprawniania i funkcjonowania władz publicznych wszelkiego rodzaju, zaangażowanych w administrację. Opisuje ich relację między sobą oraz z obywatelami czy organami pozarządowymi, prawne metody kontroli administracji publicznej oraz prawa i obowiązki urzędników. Prawo administracyjne jest w dużym stopniu uzupełniane przez prawo konstytucyjne.

Usługi doradcze w postępowaniach administracyjnych przed sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji państwowej i samorządowej oferuje kancelaria adwokacka www.remigiuszsoltys.pl z Katowic.

Przypisy w prawie konstytucyjnym

Organizacja ustawodawstwa krajowego, struktura sądów oraz rola głowy państwa są ogólnie uważane za kwestie prawa konstytucyjnego, podczas gdy przepisy materialne i proceduralne dotyczące rządów centralnych i lokalnych oraz sądownictwa zaliczane są do spraw prawa administracyjnego.

Niektóre sprawy, takie jak np. prawna odpowiedzialność ministrów, nie mogą być przypisane wyłącznie do prawa administracyjnego lub konstytucyjnego. Prawo dotyczące zdrowia publicznego, edukacji, mieszkalnictwa i innych usług publicznych można natomiast uznać za część zbioru przepisów administracyjnych.

Post Author: admin