Jak sprawnie przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o. o.?

Wielu przedsiębiorców, których firmy dobrze prosperują, decyduje się w pewnym momencie na przekształcenie ich w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. O czym trzeba pamiętać, żeby bez problemu przebrnąć przez wszystkie formalności?

Plan przekształcenia

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o. należy rozpocząć od sporządzenia planu przekształcenia. Jest to dokument, w którym opisany jest stan majątkowy firmy.

Plan przekształcenia musi zawierać wycenę składników majątku. Musi ona obejmować nie tylko aktywa, ale również pasywa. Dodatkowo należy sporządzić sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień wykonania planu przekształcenia. Dokumenty te należy uzupełnić o treść oświadczenia przedsiębiorcy, które będzie zawierało wysokość kapitału zakładowego, zakres praw każdego ze wspólników oraz nazwiska członków zarządu.

Plan przekształcenia musi również zawierać treść aktu założycielskiego spółki. Nie można zapomnieć, że są to dokumenty, które należy sporządzić u notariusza w formie aktu notarialnego.

Dokumenty należy złożyć w sądzie rejonowym, gdzie zostaną one zweryfikowane przez biegłego rewidenta.

Umowa spółki

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać potwierdzone zawarciem umowy spółki.

Umowa spółki powinna określać siedzibę firmy, wysokość udziałów każdego ze wspólników, oraz wysokość kapitału zakładowego. Ważne, by pamiętać o określeniu praw i obowiązków każdego ze wspólników, jeżeli nie będą one takie same.

Trzeba pamiętać, że umowa spółki musi zostać sporządzona u notariusza i zostać zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o. wymaga nie tylko zgłoszenia do KRS. Przedsiębiorca musi pamiętać, by jednocześnie zgłosić zmiany do rejestru przedsiębiorców CEIDG. Przedsiębiorca ma na to 7 dni od momentu zgłoszenia spółki w KRS.

Nazwa firmy

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o. nie musi wiązać się ze zmianą nazwy firmy. Warto pamiętać, że na reputację firmy przedsiębiorca pracował długie lata. Dobrze jest to wykorzystać. Konieczne jest jednak dodanie skrótu „Sp. z o. o.”.

Firmy, które zdecydują się na wprowadzenie nowej nazwy mają obowiązek przez co najmniej rok zaznaczać poprzednią nazwę firmy. Nazwa ta musi znajdować się w nawiasie i być umieszczana na szyldzie oraz wizytówkach pracowników.

Post Author: admin