Jak wyjść z długów?

Życie z długami nie jest łatwe. Strach przed wizytą komornika towarzyszy dłużnikowi każdego dnia. Nie musi tak być. Upadłość konsumencka została stworzona dla osób, które nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. Co trzeba wiedzieć o upadłości konsumenckiej, by rozpocząć procedurę?

Upadłość konsumencka – co to jest?

Pojęcie niewypłacalności, jak i procedura, którą należy przeprowadzić, gdy dłużnik nie jest w stanie pokryć swoich zobowiązań została określona w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe.

Jej zadaniem jest rozwiązanie patowej sytuacji, w której dłużnik nie ma dochodów pozwalających na zaspokojenie wierzycieli. Jednocześnie upadłość konsumencka dąży do tego, by wierzyciele zostali zaspokojeni w jak największym stopniu. Jest to szansa na rozpoczęcie nowego życia, bez długów i bez strachu, który towarzyszy dłużnikowi każdego dnia.

Jak rozpocząć procedurę upadłościową?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Należy pamiętać, że w dokumencie muszą znaleźć się wszystkie dane dłużnika. Nie można zapomnieć o NIP-ie, gdy dłużnik taki posiada w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku. Konieczne jest określenie składników majątku, które muszą być dokładnie wyszczególnione. Ważne jest również podanie adresów posiadanych nieruchomości. Wniosek o upadłość konsumencką musi zawierać składniki majątku, a także szacunkową wycenę.

Wniosek o upadłość konsumencką musi również zawierać dokładny opis zadłużenia. Wpisać należy nie tylko to, z czym dłużnik się zgadza, ale również wszystkie sporne wierzytelności. Kolejnym elementem wniosku o upadłość konsumencką jest podanie wszystkich zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika. Hipoteki, zastawy oraz zastawy rejestrowe muszą zostać wyszczególnione.

Wniosek o upadłość konsumencką musi również zawierać dochody oraz koszty dłużnika z ostatnich 6 miesięcy. Koszty dotyczą nie tylko dłużnika, ale również osób małoletnich znajdujących się na jego utrzymaniu.

Ważnym elementem wniosku o upadłość konsumencką jest umotywowanie konieczności zredukowania zadłużenia oraz rozłożenia go na raty.

Post Author: admin