Kancelaria notarialna – tu podpiszesz intercyzę

Wejście w związek małżeński powoduje powstanie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Wówczas zaczynają oni gromadzić wspólny majątek. Jeśli jednak podpiszą intercyzę, wspólność majątkowa jest znoszona.

Umowa majątkowa małżeńska, czyli intercyza

Intercyza, inaczej określana jako umowa majątkowa małżeńska, jest rodzajem umowy podpisywanej przez małżonków bądź osoby, które chcą wejść związek małżeński. Za jej pomocą można zmienić zasady wspólności małżeńskiej.

Głównym celem podpisania intercyzy jest rozdzielnie majątków małżonków. Wówczas nie gromadzą oni majątku wspólnego, ale każdy z nich zachowuje majątek osobisty – tak jak przed małżeństwem. Każdy z małżonków ma także prawo do zarządzania jedynie swoim majątkiem.

Najczęściej umowa majątkowa małżeńska podpisywana jest wtedy, gdy jeden z małżonków posiada firmę, ma długi, ale również wtedy, gdy małżonkowie nie chcą gromadzić wspólnego majątku z innych powodów.

Intercyza możliwa przed i po ślubie

Do podpisania intercyzy, czyli umowy majątkowej małżeńskiej może dojść zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak również już po ślubie.

Gdy przyszli małżonkowie chcą posiadać rozdzielność majątkową, zaleca się, aby podpisali intercyzę przed małżeństwem. Wówczas po jego zawarciu nie dochodzi do powstania wspólności małżeńskiej i każdy z nich zachowuje odrębny majątek.

Można jednak podpisać intercyzę także po ślubie, gdy małżonkowie zgromadzili już majątek wspólny. Wówczas dochodzi do podziału majątku wspólnego małżonków. Nie ma możliwości podpisania umowy działającej wstecz.

Umowa majątkowa małżeńska w kancelarii notarialnej albo w sądzie

Właściwym miejscem, aby ustanowić intercyzę, jest kancelaria notarialna. Notariusz w obecności stron spisuje wówczas odpowiedni akt intercyzy, który jest aktem notarialnym. Niedochowanie formy aktu notarialnego powoduje, że umowa majątkowa małżeńska pozostaje nieważna.

Kancelaria notarialna pobiera za intercyzę opłatę w wysokości 400 złotych. W przypadku, gdy małżonkowie posiadają już majątek wspólny, wówczas koszty rosną i zależne są od wartości majątku.

Sądowy rozdział majątku możliwy jest w sytuacji, gdy dochodzi do trwonienia majątku przez małżonka. Intercyza powstaje również w momencie orzeczenia przez sąd separacji.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.

Post Author: admin