Porada prawna? Tylko od doświadczonych fachowców

Kancelarie prawne coraz częściej zaczynają współpracę z klientami od porady prawnej, która polega na spotkaniu, omówieniu problemu oraz zaproponowaniu przez prawnika odpowiedniego rozwiązania. Nawet najbardziej skomplikowane sprawy wymagają rzetelnego podejścia obu stron (zarówno klienta i prawnika) do danego problemu. Na co możemy liczyć udając się do kancelarii? Zapraszam poniżej.

Indywidualne podejście do problemu

Bez względu na to, czy klienta problem dotyczy rozwodu, spraw spadkowych czy spraw karnych – kancelaria prawna Katowice podchodzi indywidualnie do każdej sprawy. Radcy prawni, jak i adwokaci zapewniają wysoki poziom merytoryczny pomocy, sumienność, rzetelność, szybkość działania oraz miłą atmosferę. Dla klienta takie podejście jest ważne, gdyż prawnik w tym przypadku stanie się osobą, która będzie reprezentowała jego interesy przez najbliższy czas.

Klienci oczekują często gotowych rozwiązań (a także sporządzenia pism np. do Sądu czy Instytucji). Czasami jest tak, iż klient chce się dowiedzieć tylko, jakie kroki samodzielnie on może wykonać, by rozwiązać swoje sprawy. Fachowa kancelaria dołoży więc wszelkich starań, by porady prawne pomogły klientom w podjęciu decyzji oraz wskażą najodpowiedniejszy kierunek działania.

Zakres spraw

W sprawach cywilnych, karnych czy administracyjnych ważne jest, by porad udzielała osoba, która specjalizuje się i ma największe doświadczenie w owej dziedzinie. Kancelaria prawna Katowice udziela porad związanych między innymi z odszkodowaniem, zadośćuczynieniem, z naruszeniem dóbr osobistych czy o ochronę prawa własności lub posiadania. Ponadto, sprawy rodzinne (takie jak np. rozwód, separacja, ustalenie kontaktów, alimenty), sprawy spadkowe (np. stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, spis inwentarza) oraz sprawy gospodarcze np. sporządzanie projektów umów, dochodzenie roszczeń z tytułu kary umownej, ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego wymagają fachowej wiedzy prawnika.

W przypadku np. spraw karnych ważny jest czas, kiedy klient zgłosi się do kancelarii. Zachęca się klientów, by zgłaszali się do prawnika już na etapie postępowania przygotowawczego, by ten od samego początku uczestniczył we wszystkich procedurach.

Współpraca

Istotną sprawą dla satysfakcjonującego rozwiązania sprawy jest dobra współpraca pomiędzy klientem. Przedstawienie rzeczywistego stanu faktycznego, zebranie dużej ilości dowodów, prawidłowe działania ze strony klienta oraz szczerość to ważny aspekt współpracy. Prawnik to osoba, której nie należy się bać. Broni ona naszych interesów, dlatego klienci zachęcani są do czynnej współpracy.

Ponadto, zdarza się tak, iż klienci w toku postępowania często chcą działać na własną rękę (bez wiedzy prawnika). W większości sytuacji kończy się to porażką klientów, dlatego ci na początku informowani są, by wszelkie działania były omawiane i podejmowane wspólnie. Każda sprawa zakończona zgodnie z wolą klienta, to nie tylko sukces samego zainteresowanego ale i jego prawnika. Należy o tym bezwzględnie pamiętać.

Post Author: admin